FILMOPOLIS

tl_files/images/RAZNO/FILMOPOLIS_HEADER.png

 

FILMOPOLIS je projekt filmske vzgoje za srednješolce, ki ga izvaja Društvo za izvajanje filmske vzgoje Slon. FILMOPOLIS preko filmske vzgoje spodbuja razvoj medijske pismenosti pri mladih in posledično pripomoči k dejavnem angažiranju in sodelovanju mladih v skupnostih ali političnem in družbenem življenju. Projekt financira program Evropske komisije Erasmus+: Mladina - Aktivnosti udejstvovanja mladih.

 

 Cilji FILMOPOLISA so:

- oblikovanje kurikuluma filmske vzgoje za srednješolsko mladino, ki se osredotoča na analizo filmov

- oblikovanje kurikuluma filmske vzgoje za srednješolsko mladino, ki se osredotoča na filmsko produkcijo

- razširiti znanja mentorske ekipe, ki vključuje mlade mentorje za izvedbo izobraževanj pri srednješolcih

- razširiti znanja mladih mentorjev za pripravo in izvedbo projektov

- pilotna izvedba izobraževanj na treh srednjih šolah

- priprava analize pilotnih izobraževanj in priprava smernic za spremembe kurikuluma in vključevanje v formalno izobraževanje

- posredovanje smernic odločevalcem za večjo podporo tovrstnim programom 

 

 Glavna dejavnost FILMOPOLISA so delavnice, ki potekajo na treh nivojih:

1. Uvod v teorijo filma in osnove analize filma in medijev

2. Filmska analiza in kritika v praksi

3. Serija filmskih delavnic

 

Vsi trije krogi bodo potekali na treh srednjih šolah v različnih delih Slovenije, v vsaki šoli pa bodo poskusno izvedeni vsi trije sklopi,  ki jih bomo temeljito analizirali in nadgradili do zaključnega programa filmske in medijske vzgoje za srednješolsko izobraževanje.

 

Pričakovani rezultati projekta FILMOPOLIS:

1. Mladi filmski ustvarjalci bodo ustvarili kratke, dokumentarne in animirane filme.

2. Mladi mentorji, katerih ideja je bila izvedba projekta, bodo izdelali učni načrt za filmsko in medijsko vzgojo v srednjih šolah.

3. Projektna skupina in mladi filmski ustvarjalci bodo odločevalcem predlagali izboljšave in usmeritve za oblikovanje politik v zvezi s temo obravnavano v projektu.

 

Zaključna aktivnost FILMOPOLISA bo tudi dogodek, ki bo enem mestu združil mlade filmske ustvarjalce z mladimi mentorji, da javnosti in odločevalcem predstavijo projekt in kratke filme. Predstavljena jim bo kreativna sila mladih ustvarjalcev in, kar je zelo pomembno, sporočilo o nujnosti veliko večje podpore tovrstnim izobraževalnim programom v srednjih šolah.

 

 

---

 

tl_files/images/RAZNO/SL Sofinancira Evropska unija_PANTONE.png

 

„Financira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Nacionalne agencije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.“

V procesu zagotavljanja najvišje kakovosti storitev vaše podatke upravljamo z največjo skrbnostjo in upoštevamo najvišje standarde, ki jih določajo evropske uredbe ter slovenska zakonodaja. Pravilnik o varstvu podatkov

Pravilnik o varstvu podatkov