O Slonu

 

Vzgojno-izobraževalni program animiranega filma Slon se izvaja od leta 2005. Program je namenjen predvsem prvemu stiku udeležencev z animiranim filmom. Usposobljeni mentorji in predavatelji skozi dejavnosti programa Slon približajo tehnike in proces ustvarjanja filma čisto vsem, ki jih zanima kako nastane film. Filmsko vzgojne dejavnosti so namenjene otrokom od 4. leta starosti in vsem zainteresiranim.

 

 
 

 

 

Program Slon zajema:

 

- delavnice optičnih igrač (slikofrc ali flipbook, mutoskop, zoetrop, taumatrop);

 

- delavnice animiranega filma (animiramo v različnih tehnikah in materialih: kolaž, plastelin, lutke, raznovrstni predmeti, pikselacija (animiramo ljudi), risanje, pesek, svetloba ali mešana tehnika);

 

- predavanja in izobraževanja o animiranem filmu za pedagoge;

 

- projekcije kratkih animiranih filmov;

 

- vodene pedagoške pogovore ob filmih;

 

- pripravo pedagoških gradiv o animiranem filmu;

 

- vodene oglede razstav s praktičnim delom o animiranem filmu;

 

- kulturni dan animiranega filma (za vrtce in šole: projekcija izbranih filmov z vodenimi pedagoškimi pogovori in praktičnimi delavnicami);

 

- izobraževanja in izpopolnjevanja lastnih mentorjev.

 

 

 

V procesu zagotavljanja najvišje kakovosti storitev vaše podatke upravljamo z največjo skrbnostjo in upoštevamo najvišje standarde, ki jih določajo evropske uredbe ter slovenska zakonodaja. Pravilnik o varstvu podatkov

Pravilnik o varstvu podatkov